GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS:

  • Constitució de la comunitat de propietaris (si s'escau).
  • Pressupost comparatiu a l'actual de la comunitat.
  • Celebració de reunions.
  • Convocatòria, celebració de reunions, enviament d'acta a cada propietari i transcripció al llibre d'actes.
  • Atenció al propietari via correu electrònic, WhatsApp, telefònica o presencial en horari d'oficina (amb cita prèvia).
  • Accés del president al compte de la comunitat via on line.
  • Accés a pressupostos i factures de la comunitat via on line per la comunitat.
  • Emissió de rebuts.
  • Seguiment i control d'impagats.
  • Reclamació i gestió de tràmits als propietaris morosos, per iniciar la reclamació mitjançant expedient monitori, per via judicial.


Accés clients
Telèfon: 937 778 555

Mòbil: 656 273 000

e-mail: comunitat2@gmail.com